Friday, July 22, 2005

पिरतीची कीरत dept.

पिरतीची कीरत समद्याहुनी लई न्यारी ।।

ही पिरत जडली रामाला, शीतेसाटी यडा परभू जाला ।
मग पुसं झाडापाखराला, कुनी दावा पिरत माझी प्यारी ।।

हीनं जनीला यडं क्येलं, हीनं नाम्याला घायळ क्येलं ।
हीनं तुक्याचं मन भारलं, सार्या सृष्टीत रमले नर-नारी ।।

अशी झळंबी कितीका बिजली, कितीकांची जीवजोत इजली ।
पर जीचावर मती हिची रिझली, त्यानं साधिल्या मुक्ती चारी ।।

पिरतीची कीरत समद्याहुनी लई न्यारी ।।

- कवी गिरीश.

No comments: